Skambinkite:

+370 652 25525

Viešųjų įstaigų ir asociacijų apskaita

Viešųjų įstaigų ir asociacijų apskaita yra svarbi veikla, leidžianti joms efektyviai valdyti finansus ir ataskaitas. Ši apskaita turi atitikti tam tikrus standartus ir reikalavimus, kad būtų užtikrinta skaidrumas, atskaitingumas ir galiausiai veiksmingas išteklių valdymas. Štai keletas svarbių aspektų, susijusių su viešųjų įstaigų ir asociacijų apskaita:

 1. Biudžetas: Viešosios įstaigos ir asociacijos turi kurti biudžetą, kuriame aiškiai nurodomi planuojami pajamų šaltiniai ir išlaidų paskirtys. Biudžetas turi būti suderintas su organizacijos tikslais ir misija.

 2. Finansų apskaita: Tai apima kasdienes finansų operacijas, tokias kaip sąskaitų apmokėjimas, pajamų gavimas, sąskaitų ir ataskaitų ruošimas. Svarbu tiksliai sekti finansų srautus ir užtikrinti, kad visos operacijos būtų dokumentuotos.

 3. Mokesčių ir teisės normų atitikimas: Viešosios įstaigos ir asociacijos turi nuolat sekti ir laikytis taikomų mokesčių ir teisės normų. Tai apima ne tik apmokestinimo, bet ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius jų veiklą.

 4. Ataskaitų rengimas: Įstaigos turi periodiškai rengti finansinius ataskaitų paketus, įskaitant pajamų ir išlaidų ataskaitas, balansą, pinigų srauto ataskaitą ir kitas reikalingas ataskaitas. Šios ataskaitos dažnai teikiamos tiek vidiniam, tiek išoriniam naudojimui (pavyzdžiui, finansiniams auditoriams, rėmėjams, valdžios institucijoms).

 5. Viešoji pirkimo apskaita: Jei organizacija vykdo viešuosius pirkimus, svarbu turėti tinkamą viešosios pirkimo apskaitą, atitinkančią teisės aktų reikalavimus.

 6. Turto valdymas: Tai apima turtą, tokią kaip pastatai, technika, žemė ir kt. Turto valdymas turi būti efektyvus ir skaidrus, o apskaita leidžia stebėti turto būklę, amortizaciją ir kita svarbią informaciją.

 7. Auditas ir kontrolė: Periodiškas vidaus ir išorinis auditas yra būtinas, norint užtikrinti apskaitos tikslumą ir organizacijos finansinę integritetą. Kontrolės mechanizmai taip pat turi būti įdiegti siekiant užkirsti kelią klaidoms ir neteisingumams.

Visi šie veiksniai kartu sudaro viešųjų įstaigų ir asociacijų apskaitos sistemą, kuri padeda efektyviai valdyti išteklius ir užtikrinti skaidrumą bei atskaitingumą. Skirtingose šalyse gali būti skirtingi teisiniai ir apskaitos standartai, todėl organizacijos turėtų atitikti šiuos reikalavimus, siekdamos sklandžiai veikti ir teikti patikimą informaciją interesuotojams.

Susisiekite dėl paslaugų

  Įmonės pavadinimas

  Įmonės kodas

  Įmonės darbuotojų skaičius

  Išrašomų sąskaitų-faktūrų per mėn.

  Gaunamų sąskaitų-faktūrų per mėn.

  Apskaitos tvarkytojui keliami reikalavimai

  Jūsų vardas, pavardė

  Jūsų kontaktinis telefonas

  Jūsų el. paštas