Skambinkite:

+370 652 25525

Finansinių ataskaitų rengimas

Finansinių ataskaitų rengimas yra svarbus verslo proceso elementas, leidžiantis verslo savininkams, vadovams, investuotojams ir kitoms suinteresuotosioms šalims gauti informaciją apie įmonės finansinę padėtį ir veiklą. Štai keli žingsniai, kaip parengti finansines ataskaitas:

 1. Surinkite finansinių duomenų šaltinius:

  • Surinkite visas būtinas finansines informacijos šaltinius, tokias kaip pajamų ir išlaidų žurnalai, banko išrašai, pardavimų sąskaitos, tiekėjų sąskaitos, darbuotojų atlyginimo dokumentai ir kitos su finansais susijusios informacijos.
 2. Identifikuokite pagrindinius finansinius dokumentus:

  • Tai gali apimti pelno ir nuostolių ataskaitas, balansus, pinigų srautų ataskaitas ir kitus būtinus dokumentus, kurie atspindi įmonės finansinę veiklą.
 3. Suskaičiuokite finansinius rodiklius:

  • Paskaičiuokite svarbius finansinius rodiklius, tokius kaip pelnas, grynaisiais išrašytais, aktyvai, pasyvai, nuosavybės vertė, skolinimasis, likvidumo rodikliai ir kt.
 4. Parengkite pelno ir nuostolių ataskaitą (PNA):

  • PNA yra vienas iš svarbiausių finansinių dokumentų. Joje pateikiamas įmonės pajamų ir išlaidų santykis per tam tikrą laikotarpį.
 5. Parengkite balansą:

  • Balansas rodo įmonės turtą, nuosavybę ir įsipareigojimus tam tikru momentu. Jis padeda suvokti, kaip įmonė yra finansiškai sustiprėjusi ar silpna.
 6. Parengkite pinigų srautų ataskaitą:

  • Pinigų srautų ataskaita atspindi pinigų judėjimą įmonėje per tam tikrą laikotarpį. Tai padeda įvertinti, kaip įmonė valdo savo pinigus.
 7. Pateikite pastabas ir analizę:

  • Pridėkite pastabas arba analizę prie kiekvieno svarbaus finansinio dokumento. Tai leis skaitytojams geriau suprasti pagrindinius dėmenis ir įmonės finansinės būklės ypatumus.
 8. Patvirtinkite ataskaitas:

  • Jei reikia, gaukite finansinės ataskaitos patvirtinimą iš patikimo auditoriaus. Tai gali būti svarbu siekiant patikimumo ir skaidrumo.
 9. Pateikite ataskaitas:

  • Pateikite finansines ataskaitas vadovui, akcininkams, valdymo organams, reguliavimo institucijoms ir kitoms suinteresuotosioms šalims, kaip numatyta teisės aktuose ar sutartyse.

Susisiekite dėl paslaugų

  Įmonės pavadinimas

  Įmonės kodas

  Įmonės darbuotojų skaičius

  Išrašomų sąskaitų-faktūrų per mėn.

  Gaunamų sąskaitų-faktūrų per mėn.

  Apskaitos tvarkytojui keliami reikalavimai

  Jūsų vardas, pavardė

  Jūsų kontaktinis telefonas

  Jūsų el. paštas