Skambinkite:

+370 652 25525

Apskaitos politikos rengimas

Apskaitos politika yra svarbi organizacijos dalis, kuri padeda efektyviai valdyti finansus, užtikrinti skaidrumą ir atskaitingumą. Apskaitos politikos rengimas apima tam tikrus žingsnius ir sprendimus, kurie nustato, kaip bus vykdoma finansinė apskaita, kaip bus rengiamos finansinės ataskaitos ir kaip bus tvarkomi finansiniai įvykiai.

Štai keletas pagrindinių žingsnių, kurie gali būti įtraukti į apskaitos politikos rengimo procesą:

 1. Vertinimas: Įvertinkite organizacijos poreikius ir tikslus. Supraskite, kokia informacija yra svarbiausia jūsų organizacijai ir kaip ji turi būti pateikta.

 2. Teisės aktų analizė: Supraskite teisės aktus ir standartus, kurie taikomi jūsų organizacijos veiklai. Tai gali apimti tarptautinius, nacionalinius arba pramoninius standartus.

 3. Finansinių ataskaitų standartų pasirinkimas: Nuspręskite, kokius finansinių ataskaitų standartus (pvz., Tarptautinius finansinių ataskaitų standartus – IFRS arba nacionalinius standartus) jūsų organizacija naudos.

 4. Apskaitos politikos formavimas: Nustatykite pagrindinius principus, kuriuos laikysis organizacija vykdant finansinę apskaitą. Tai gali apimti turto, nuosavybės, ir įsipareigojimų vertinimo principus, taip pat kitus svarbius aspektus.

 5. Viešinimas ir pritaikymas: Paaiškinkite apskaitos politiką organizacijos nariams, darbuotojams ir kitoms suinteresuotosioms šalims. Pritaikykite ją pagal organizacijos specifinius poreikius.

 6. Nuolatinis atnaujinimas: Apskaitos politiką reikia nuolat peržiūrėti ir atnaujinti, ypač esant pokyčiams teisės aktuose, organizacijos struktūroje arba veiklos pobūdyje.

Apskaitos politikos rengimas yra dinaminis procesas, kurį lemia organizacijos poreikiai ir iššūkiai. Tai svarbus žingsnis siekiant užtikrinti skaidrumą ir teisingumą organizacijos finansinėje ataskaitomybėje. Svarbu, kad apskaitos politika būtų aiški, nuosekli ir atitiktų visus taikomus standartus.

Susisiekite dėl paslaugų

  Įmonės pavadinimas

  Įmonės kodas

  Įmonės darbuotojų skaičius

  Išrašomų sąskaitų-faktūrų per mėn.

  Gaunamų sąskaitų-faktūrų per mėn.

  Apskaitos tvarkytojui keliami reikalavimai

  Jūsų vardas, pavardė

  Jūsų kontaktinis telefonas

  Jūsų el. paštas